Persoonlijk leiderschap als middel om uit de crisis te komen

Volgens Theo van Kessel, directeur APG, is er door de overheid en het bedrijfsleven jarenlang ingezet op efficiency, waardoor er te weinig reserve meer is om grote tegenslagen op te vangen.

Theo van Kessel is van mening dat er meer moet worden gedacht in scenario’s, zoals in de digitale wereld al gebruikelijk is. Daar stelt men continue de vraag: welke mate van veiligheid is er nodig, tegen welke kosten en wat is daarbij acceptabel. Door zowel te kijken naar de kansen als bedreigingen in de omgeving kunnen bewuste keuzes gemaakt worden: de organisatie dient adaptief te zijn aan haar omgeving. Een adaptieve organisatie kan optimaal op de kansen en bedreigingen inspelen. Hiervoor is naast reserve ook persoonlijk leiderschap noodzakelijk (Scipio, Stoffers & Kleefstra, 2018).

Persoonlijk leiderschap is sturing geven aan jezelf, waarbij persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn van je persoonlijke drijfveren centraal staan. Door op jezelf te reflecteren en open te staan voor feedback van anderen wordt inzicht verkregen in de persoonlijke identiteit, waarden & normen en drijfveren.

Door in te zetten op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in opleidingen en trainingen wordt de eigen authenticiteit vergroot, nemen mensen meer de verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en wordt de samenwerkingsvaardigheid vergroot. De (aankomend) medewerker wordt employabel gemaakt met als gevolg dat de organisatie adaptiever aan haar omgeving wordt. Dat dit kan leiden tot ongekende resultaten blijkt wel uit de resultaten die DSM neer heeft gezet onder leiding van toenmalig CEO Feike Sijbesma.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht