De impact van de arbeidsmarkt op het innovatievermogen van Limburgse organisaties

Hoewel de werkloosheid als gevolg van Corona stijgt in heel Nederland, zijn er nog steeds tekorten in specifieke sectoren. Er blijft dus sprake van een ‘war on talent’. Zeker omdat de mensen die nu werkloos raken niet altijd de competenties en vaardigheden hebben die gevraagd worden in de openstaande vacatures. Zeker nu als gevolg van technologische ontwikkelingen andere competenties [zie I] worden gevraagd. Er is dus sprake van een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Conclusion blijkt dat (technische) innovatie hoog op de agenda staat bij Limburgse bedrijven. Het belang van innovatie wordt gezien. Kijken we naar wat de Limburgse bedrijven daadwerkelijk doen, dan zien we een minder rooskleurig beeld. Pré-corona speelde gebrek aan medewerkers (kwantitatief tekort) en gebrek aan kennis (kwalitatief tekort) een grote rol bij het niet realiseren van hun innovatie-ambities. Er is dus een directe relatie tussen de gerealiseerde innovatie en de situatie op de arbeidsmarkt.

De Provincie Limburg is zich zeer bewust van deze relatie. Om de innovatie in de regio te stimuleren werkt de Provincie Limburg samen met Provincie Brabant en Provincie Zeeland en de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Dit doet zij aan de hand van een Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), die onlangs is vastgesteld. Hierbij wordt zowel geïnvesteerd in technologische innovatie, als in kennisontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking. De ontwikkeling van benodigde skills wordt gezien als belangrijke randvoorwaarde om het RIS3-project te laten slagen.

In de huidige tijd is het lastig voor Limburgse bedrijven om naar de toekomst te kijken. Toch geeft het RIS3 een nieuw perspectief. Door samen met de Provincie te investeren in de kennisontwikkeling van huidige en toekomstige medewerkers wordt niet alleen gewerkt aan de employability van de medewerkers, maar ook aan het innovatievermogen van de Limburgse bedrijven en daarmee de economische veerkracht van de regio.

[I] https://leoloopbaan.nl/interessante-artikelen/wordt-vakkennis-in-limburg-overbodig-door-21e-eeuwse-vaardigheden/

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht