Neimed team

Nol Reverda

Nol Reverda (1952) is wetenschappelijk directeur van Neimed en in die hoedanigheid ook als bijzonder lector demografische krimp verbonden aan Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij al vanaf 2005 lector sociale integratie, ook verbonden aan de faculteit sociale studies van Zuyd Hogeschool. Hij studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg en sloot deze studie af in de richtingen algemene sociologie en sociale filosofie. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema regionalisering en mondialisering.

Nol Reverda richt zich op onderzoek naar en kennisontwikkeling over de invloed van bevolkingsdaling en vergrijzing op de politieke, economische en sociaal-culturele kwaliteit van samenleven. Daarbij verbindt hij vraagstukken op het gebied van sociale integratie met thema’s voortkomend uit demografische transities; steeds staat hier de zoektocht naar de toekomstige kwaliteit van leven centraal. Hij is hoofdredacteur van het Journal of Social Intervention en heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van sociale integratie, samenlevingsopbouw, sociaal kapitaal en demografische krimp.

Afscheidsrede Nol Reverda

 

Wim Didderen

Wim Didderen (1953) voert de zakelijk leiding binnen het Neimed team. Als telg uit een klassiek Kerkraads mijnwerkersgezin ‘thans woonachtig te Kunrade’ spreekt hij de taal van de regio, waarbij ook het Krimpdialect hem steeds beter af gaat. Vanuit zijn achtergrond als ‘onderwijsexpert’ en als ecoloog zal hij ook inhoudelijk meedenken en bijdrage leveren aan activiteiten en aan de verdere ontwikkeling van Neimed.
Naast zijn werk voor Neimed is Wim werkzaam als projectmanager en onderzoeker bij de Open Universiteit. ‘Dwarsdenken en doorvragen’ is een soort van tweede natuur geworden in al zijn werkzaamheden.

 

Frank Cörvers

Frank Cörvers (1966) holds the endowed chair in Demographic Transition, Human Capital and Employment at Maastricht University. The chair will valorize scientific research by using the facilities offered by Neimed as a knowledge hub for demographic transition and the facilities and experience available at Research Centre of Education and the Labour Market (ROA), affiliated to the Maastricht University School of Business and Economics. The endowed chair aims to support Neimed by providing academic level and authority, and by contributing at both a regional and national level to the discussion on the social effects of the demographic development.

Frank Cörvers studied general economics at the universities of Maastricht and Hannover and obtained his doctorate at the Maastricht University. His research interests include regional labour markets, ageing, human capital and international competitiveness, and labour market forecasting. He is also leader of the Human Capital in the Region research programme at ROA, Maastricht University, and part-time Professor in the Teacher Labour Market at the ReflecT institute of Tilburg University.

 

Maja Ročak

Maja Ročak is one of the researchers at Neimed and lecturer at Zuyd University of Applied Sciences, Netherlands. She is working on a PhD research on social capital and urban shrinkage. Her main fields of interests are: social aspects of shrinkage, in particular social capital and active citizenship; social work and social research methods.
Maja Ročak obtained a degree in Social Work at University of Zagreb, Croatia. She went on to obtain an MA in Comparative European Social Studies at the London Metropolitan University, United Kingdom and MSc in Social Research Methods at the Open University, United Kingdom.

 

Jan Merks

Jan Merks (1952) heeft na zijn agogische opleiding brede ervaring opgedaan in uitvoerende, leidinggevende en beleidsfuncties in de residentiële zorg- en hulpverlening in Nederland en Duitsland. Vanuit die periode is hij vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen mensen en hun omgeving. Sinds 2008 was hij bij de Stadsregio Parkstad Limburg onder meer belast met het dossier “demografie”. Een deel van zijn werkzaamheden voor de Stadsregio voerde hij uit binnen de kaders van Neimed en hij droeg daarmee bij tot de verdere ontwikkeling van dit Limburgse kennisknooppunt op het terrein van demografisch omdenken. Eind december 2013 beëindigde hij zijn werkzaamheden voor de Stadsregio. Sinds medio januari 2014 is hij actief voor Neimed.

 

Marijke Sniekers

Marijke Sniekers is a researcher at Neimed and a lecturer at Zuyd University of Applied Sciences. She obtained a MA degree in cultural anthropology at the Radboud University Nijmegen and completed a 1 year interdisciplinary honours program in philosophy. She is a PhD candidate at the Institute for Gender Studies of the Radboud University Nijmegen. Her research focuses on young mothers living in the demographically shrinking region of Parkstad Limburg in the Netherlands. Her main fields of interest are gender and agency; social aspects of shrinkage; professionalization of social work and intercultural social work.

 

Maurice HermansMaurice Hermans

Maurice Hermans

Maurice Hermans (1974) has an MA in European Social Work and is parttime reseacher at NEIMED. His focus is researching processes of transformation in regions of demographic decline. The former mining region in the Netherlands is his main casestudy. Currently he is writing a publication on the city of Heerlen and their 'tradition in transition'. Once a year he's organizer of the NEIMED Krimplezing symposium. 

Besides being a researcher at NEIMED Maurice is CEO of Betawerk, an multidisciplinary office for interactive media located in Heerlen.

 

Jos Reinders

Jos Reinders (1956) is sinds mei 2016 werkzaam als ‘brooker’ voor het IBA-project Gebrookerbos, een gezamenlijk project van Gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed. In dit project is het zijn taak om burgerinitiatieven en kleinschalig ondernemerschap te ondersteunen zodat het gebied Heerlen-Noord en omgeving groen, leefbaar en economisch aantrekkelijk blijft.

Jos is daarnaast als stafmedewerker verbonden aan de welzijnsorganisaties Impuls in Kerkrade en Alcander in Heerlen. Naast zijn werk voor beide organisaties is Jos beeldend kunstenaar en oprichter van het kunstenaarsinitiatief Werkplaats K in Kerkrade-West.

 

Samira Louali

Samira Louali is sinds mei 2016 werkzaam als onderzoeker bij Neimed. Ze is daarnaast als docent-onderzoeker verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie van Zuyd Hogeschool. Samira behaalde in 2014 haar MA titel in Comparative European Social Studies aan de London Metropolitain University.

Samira richt zich op onderzoek naar het IBA-project Gebrookerbos (IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung). Gebrookerbos is een coproductie van de Gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed. In dit meerjarig experiment onderzoekt zij (sociale) interventies, burgerinitiatieven en kleinschalig ondernemerschap in Heerlen-Noord om inzicht te verwerven in de overdraagbaarheid en effectiviteit van Gebrookerbos als methode voor gebiedstransformatie in krimpgebieden.

 

Linda Frints

Hoofd in de wolken, voeten in de klei. Dat is Linda Frints (1984), per augustus werkzaam voor Neimed als projectmedewerker Marketing en Communicatie voor Gebrookerbos.

Na haar opleiding Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht heeft zij de afgelopen 10 jaar in het culturele en maatschappelijke veld gewerkt, veelal op het gebied van sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven. Als zelfstandig subsidieadviseur en fondsenwerver adviseert zij zowel overheidsinstellingen (gemeenten) als culturele en maatschappelijke organisaties in de regio. Zij is eveneens betrokken geweest bij (culturele) projecten in Parkstad (Cultuurscouts, Jaar van de Mijnen, Parade Brunssum). Met haar brede blik en creativiteit streeft ze ernaar om een zinvolle bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving voor mensen. Linda werkt onder andere nog bij de gemeente Gulpen-Wittem, en houdt zich daar bezig met het vernieuwen van het subsidiebeleid en het bibliotheekwerk. Ze woont eveneens in Gulpen.

 

Monique Mathissen

Monique Mathissen (1971) ondersteunt het Neimed team. Ze voert het dagelijkse secretariaat, verzorgt de webredactie, ondersteunt projecten en bewaakt de huisstijl. Haar interessegebieden zijn schrijven en redigeren.

Monique studeerde Nederlands aan de HKLS in Sittard, de huidige Fontys Hogescholen, en sloot deze opleiding af in de studierichting ‘Communicatie en Publiciteit’. Tevens volgde ze een opleiding tot secretaresse. Ze woont in Kerkrade, gelegen in de krimpregio Parkstad Limburg.