9e Neimed Krimplezing

De 9e Neimed Krimplezing staat in het teken van toekomstperspectieven voor de krimpende stad. In lijn met zijn in 2016 verschenen publicatie De Antistad presenteert Maurice Hermans in de 9e Krimplezing 'Agenda Antistad': een alternatieve agenda voor steden zonder groei, waarbij niet het verlies van wat was centraal staat, maar een optimistisch verlangen naar een kleinere, fittere en gelukkigere stad. Agenda Antistad start met oprechte interesse in de leefomgeving en leefwereld van het perifere Nederland. Het vraagt onderzoek naar het Middenland, de Zwischenstadt, het achterland, de periferie, het Randland, hoe je het ook wilt noemen. Maar een dergelijke agenda stelt ons tevens voor de uitdaging - deels - los te komen van groeidenken. Dat is niet makkelijk, want het betekent loskomen van 'path dependencies' – routines en ingesleten patronen.

9E NEIMED KRIMPLEZING

DEGROWTH: EEN AGENDA VOOR DE ANTISTAD

 

  • Datumvrijdag 15 september 2017
  • Tijd │ 15.00 - 16.30 uur 
  • Locatie voormalig Royal Theater, Stationsplein 5 te Heerlen
  • Aanmelden │ Klik hier om aan te melden (dag 2 -> Neimed Krimplezing) Tevens bestaat op diezelfde aanmeldpagina de mogelijkheid om in te schrijven voor de documentaire Citizen Jane. Let op: voor zowel de Krimplezing als de documentaire is vooraf aanmelden verplicht!
  • Info │ 9e Neimed Krimplezing is onderdeel van Randland en het Festival van de Toekomst

Documentaire 'Citizen Jane: Battle for the City'

Na de Krimplezing, vanaf 16.30 uur, wordt de documentaire 'Citizen Jane: Battle for the City' getoond. Een eenmalige, exclusieve vertoning van de documentaire in het Royal Theater, georganiseerd in samenwerking met Maastricht-LAB. Let op: voor deze documentaire dient men zich apart in te schrijven, zie hierboven bij aanmelden!

De Amerikaans-Canadese publicist en activist Jane Jacobs (1916-2006) begon haar carrière als journalist en groeide in de jaren vijftig en zestig uit tot een invloedrijk activist met voor die tijd behoorlijk controversiële ideeën over stedenbouwkundige ontwikkelingen en stadsplanning. De film is samengesteld uit een schat aan beeldmateriaal van de jaren twintig tot nu en interviews met tijdgenoten en deskundigen, en geeft zo een breed overzicht van dilemma’s en mogelijkheden in de moderne stad.

Foto: Wim Didderen

Vervolg - Lezingencyclus

Nol Reverda zal tijdens de Krimplezing een reeks lezingen aankondigen waarin verschillende toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad worden verkend. Deze cyclus zal in een samenwerking van Neimed met Schunck*, IBA Parkstad, Bureau Europa, Cultura Nova en Stadsregio Parkstad Limburg verder worden ingevuld. Aan bod zullen komen:

  • Nieuw burgerschap in de ont-groeiende stad
  • Alternatieve economieën in de ont-groeiende stad
  • De ont-groeiende stad in de veranderende samenleving
  • Stedelijke ontwikkeling in de ont-groeiende stad

De Neimed Krimplezing 2017 is daarmee tevens de start van een permanent podium voor het debat over stedelijke ontwikkeling.