Aandachtgebied 4. Disseminatie

4. Disseminatie

Disseminatie: De Neimed website als digitaal knooppunt
Disseminatie van resultaten van onze onderzoeksactiviteiten en (andere) projecten vindt plaats met de Neimed website als belangrijk knooppunt.  Deze portal omvat onderdelen met informatie - publicaties, activiteiten overzicht, mededelingen, maar ook - om een voorbeeld te noemen van meer interactieve onderdelen – de Neimed labs.  De Neimed Internationale Krimp Databank is hier ondergebracht enis via de portal vrij toegankelijk te raadplegen.  De Neimed website is als partnersite ( 'Kamer') tevens integraal onderdeel van het landelijk Kennisplein Krimp VanMeerNaarBeter.nl.
Daarnaast zullen er expertmeetings, symposia en
 'kennisknooppunt krimp Limburg' georganiseerd worden. Ook presentaties en lezingen waaronder de krimplezing tijdens Cultura Nova maken deel uit van de disseminatieactiviteiten van Neimed.

 Concreet betekent bovenstaande o.a. de volgende activiteiten:

  • organisatie van krimpcafés 4 maal per jaar. Dit als opvolger van de succesvolle bijeenkomsten "Kennisknooppunt krimp Limburg''.
  • Jaarlijks de Neimed Krimplezing tijdens Cultuurfestival Cultura Nova
  • Een werkconferentie over grensoverschrijdende woon- en arbeidsmobiliteit in samenwerking met CBS en de krimpkenniscentra in Noord-Nederland en Zeeland