Aandachtgebied 3. Ideeënvorming

Ideeënvorming:  Neimed labs – Krimpen aan de Maas

De fictieve gemeente Krimpen aan de Maas kan bij het proces van groei naar krimp behulpzaam zijn. Immers, deze gemeente heeft de omslag van het denken van groei naar krimp al in de praktijk gebracht. Krimpen aan de Maas loopt in tijd namelijk vooruit, want het is in die gemeente nu 2040. Krimpen aan de Maas moet geen herhaling worden van wat er nu  al is en dus zeker ook niet adviseren over korte termijnvraagstukken. Krimpen aan de Maas laat zien langs welke scenario’s de gemeente is gegaan om te komen waar ze nu is.

Binnen ons activiteitenprogramma wordt aandacht besteed aan de volgende domeinen:

  • politieke domein met de terreinen lokale democratie en bestuurskracht
  • fysieke domein met openbare ruimte en wonen
  • ecologische domein met milieu en lifestyle
  • sociale domein met de terreinen zorg, welzijn, sport en onderwijs
  • culturele domein met leefbaarheid, participatie en cultuur
  • het economische domein met lokale economie en arbeidsmarkt

Het gaat om onderbouwd vernieuwend denken. Wij noemen dat 'Omdenken'. Voor de beleidscenario’s staat dan ook steeds de vraag centraal: hoe ziet in 2040 … (het betreffende beleidsterrein).. er uit, wat is het, wie doet het, is verantwoordelijk, in welke vorm etc. Krimpen aan de Maas is een multidisciplinair project, waarin zowel de harde als de zachte kant van krimp aan de orde komt. Krimpen aan de Maas krijgt vorm via zogenaamde ‘Neimed labs’. Het programma biedt volop participatiemogelijkheden voor (Limburgse) onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ook voor maatschappelijke organisaties.

 De Neimed Labs en het project Krimpen aan de Maas hebben geleid tot de volgende, deels inmiddels afgeronde activiteiten ( zie ook onder 'publicaties'):

  • onderwijs in 2025: de toekomst van het onderwijs in krimpregio’s 
  • krimp en gemeentelijke financiën: de invloed van demografie op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven, met name wat betreft de lokale voorzieningen en accommodaties